Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting Het Jagthuis Kamermuziek is door de belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI vanwege het nationale culturele belang voor de samenleving. Dat betekent dat donaties aan het Jagthuis kunnen worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen: voor iedere € 100 die u doneert mag u € 125 aftrekken. Dit geldt voor donaties, niet voor de aanschaf van concertkaarten of abonnementen. Nadere informatie is te vinden op de site van de belastingdienst.


Alle concerten en festivals die in Het Jagthuis plaatsvinden worden georganiseerd door een zelfstandig rechtspersoon, Stichting Het Jagthuis Kamermuziek. Hier komen alle inkomsten terecht, bijvoorbeeld donaties en entréegeld. De Stichting betaalt ook de onkosten zoals de honoraria van de musici en kosten voor publiciteit en marketing.


Om het voor iedereen die overweegt een bijdrage te geven aan de bloei van de kamermuziek in het Jagthuis duidelijk te maken wat het Jagthuis is, en waar het geld naartoe gaat volgen hieronder enige kerngegevens van de Stichting Het Jagthuis Kamermuziek. Mocht u nadere informatie hierover willen dan geven we die graag.


Stichting Het Jagthuis Kamermuziek

Contactgegevens

Stichting Het Jagthuis Kamermuziek

Middenweg 88

1394 AM Nederhorst den Berg

RSIN/fiscaal nummer: 8167 96 750

Kamer van Koophandel nummer: 3209 8177

Bestuur

Ir A.E.C. (Clarien) Zetsma - voorzitter
Drs P.J. (Pieter) Kuipers - secretaris/penningmeester
Ir M. (Marga) van Tussenbroek - bestuurslid
M.A. (Margo) Fontijne - bestuurslid
J.W. (Jorien) Veenhoven - bestuurslid

Doelstelling en beleidsplan

Stichting Het Jagthuis Kamermuziek werd opgericht op 22 augustus 2003 en is gevestigd te Nederhorst den Berg. De stichting heeft ten doel: "het stimuleren van de beoefening van kamermuziek alsmede het in de ruimste zin bevorderen van de belangstelling voor kamermuziek en daarmee verband houdende overige creatieve (muziek-)activiteiten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." (statuten Stichting Het Jagthuis Kamermuziek)

De visie en ambitie van het Jagthuis kamermuziek zijn uitgebreid en gedetailleerd verwoord in het Beleidsplan dat eens per drie jaar wordt uitgebracht. Het volledige Beleidsplan voor de periode 2012-2016 vindt u hieronder.

Financiële verantwoording en beloningsbeleid

vindt u hier.
Het banknummer van de stichting is: NL31ABNA0434694541 t.n.v. Stichting Het Jagthuis Kamermuziek.

Uitgeoefende activiteiten

Sinds 2001 worden in Het Jagthuis theeconcerten georganiseerd, 9 concerten per seizoen (september - mei) op de zondagmiddag. Al snel werd daar de serie Losse Noten aan toegevoegd, voor ensembles die op korte termijn een concert wilden geven - dus buiten de series om. In 2005 werd het eerste JagthuisFestival georganiseerd, dat sindsdien jaarlijks in het voorjaar plaats vindt. Bij het JagthuisFestival wordt aandacht gevraagd voor kamermuziek uit de 20e eeuw. De georganiseerde amateurconcerten in de A-serie werden gestart in 2010. In 2011 werd begonnen met een serie vrijdagavondconcerten. In september 2013 vond het eerste pianoƒorteweekend plaats.